Lier Hageby

Lier Sykehus skal forvandles til et flott område med småhus og leiligheter. Med fokus på flotte utearealer, både felles og private vil dette leve opp til navnet – «Hageby».
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal erstattes med småhusbebyggelse i form av rekkehus og tomannsboliger. Vi utfører varme- og sanitæranlegg

Fakta

  • Byggeår: 2021
  • Oppdragsgiver: Solon Eiendom
  • Systemer: Sanitær- og varmeanlegg
  • Bygningstabellnr.: 31, 32