HamKamhuset

Det gamle klubbhuset på Briskeby ble revet etter å ha vært fraflyttet i mange år. HamKam har fått et nytt samlingspunkt på to etasjer, hvor det er kontorer og møterom i nederste etasje og samlingsrom i byggets øverste etasje. Klubbhuset er plassert i forlengelsen av eksisterende tribuneanlegg, i hjørnet mellom eksisterende og fremtidig tribunebygg. Det gamle klubbhuset lå ved siden av det nye bygget, og man kan derfor fortsatt spille «hjem i andre».

Byggingen av klubbhuset startet 22. juli 2020, og overtakelsen ble foretatt 01. februar 2021. Vi har stått for prosjektering og utførelse av sanitær- og varmeanlegg.

Fakta

  • Byggeår: 2021
  • Oppdragsgiver: Ecosør AS
  • Systemer: Sanitær- og varmeanlegg
  • Bygningstabellnr.: 31, 32